Centrum voor Kindercoaching - Omdat ze het waard zijn!
Persoonlijk en oplossingsgericht
 
Persoonlijk en oplossingsgericht
De coaching is individueel of in kleine groepen (maximaal 6 personen) waardoor een persoonlijke benadering mogelijk is. Er zijn veel mogelijkheden om persoonlijke groei te bevorderen door kleine aanpassingen in ons gedrag. Elke grootse verandering begint immers met een kleine stap. Kinderen en begeleiders worden uitgenodigd om nieuwe vaardigheden op te bouwen en actief te zoeken naar oplossingen. 

Vanuit een groei-mindset
De coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling. De focus ligt op het groeiproces en het bevorderen van zelfinzicht. Kinderen en begeleiders worden gestimuleerd om situaties van verschillende kanten te bekijken en aangezet tot positief denken. We richten ons stap voor stap op persoonlijke vooruitgang. Als iets nog niet lukt, bedenken we hoe het wel kan lukken en welke mogelijkheden er nog meer zijn. 

Maatwerk
De coaching sluit aan bij de persoonlijke motivatie en behoefte. Goede afstemming en samenwerking vergroot de kans om na 3 tot 10 keer coaching weer op eigen kracht verder te gaan. Afhankelijk van de persoonlijke coachvraag zijn er vele mogelijkheden om het groeiproces te ondersteunen.