Centrum voor Kindercoaching - Omdat ze het waard zijn!
Investering
 
Coaching van kinderen individueel
  • Kennismakingsgesprek: gratis en vrijblijvend.
  • Remedial Teaching: € 45,- per 45 minuten.
  • Coaching sessie: € 60,- per uur.
  • Ouder (intake / evaluatie) gesprek: € 60,- per uur.
     Dit is inclusief BTW, voorbereiding, materialen en administratie. 

Coaching van kinderen in groepsverband
  • Training 'Je bibbers de baas': € 350,-
     10 bijeenkomsten, inclusief materiaal en 2 ouderbijeenkomsten. 
  • Training 'Sta Sterk': € 350,-
     10 bijeenkomsten, inclusief materiaal en 2 ouderbijeenkomsten.
     
Coaching van professionele begeleiders
Dit omvat het invullen van de PCM vragenlijst, een map met inzicht in jouw persoonlijkheidshuis en 2 coachgesprekken: € 395,-
Workshop Op Stap 
Dit omvat een workshop van 2 uur over het inzetten van het spel  'Op Stap!'
€ 125,- (exclusief spel) en € 200,- (inclusief spel). 

Maatwerk
Basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen een aanvraag indienen voor werken met kinderen of professionele begeleiders op maat. 
Offerte op aanvraag.
 
Vergoeding zorgverzekeraars.
Het Centrum voor Kindercoaching is aangesloten bij:
ABvC: Algemene Beroepsvereniging voor Counselling.
RBCZ: Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
S.C.A.G: Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.
LBRT: Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een aantal zorgverzekeraars komt u voor vergoeding in aanmerking indien u aanvullend verzekerd bent voor complementaire zorg. Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met uw verzekering om na te vragen of u voor vergoeding in aanmerking komt. Lidmaatschapsnummer en AGB codes worden op de factuur vermeld en kunnen vervolgens door u gedeclareerd worden bij uw verzekeraar. Als uw verzekering niet vergoedt, kunt u de gemaakte kosten voor coaching aanvoeren als bijzondere ziektekosten
                                             bij uw jaarlijkse belastingaangifte.