Centrum voor Kindercoaching - Omdat ze het waard zijn!
Investering
 
Coaching van kinderen individueel
  • Kennismakingsgesprek: gratis en vrijblijvend.
  • Remedial Teaching: € 45,- per 45 minuten.
  • Coaching sessie: € 60,- per uur.
  • Ouder (intake / evaluatie) gesprek: € 60,- per uur.
     Dit is inclusief BTW, voorbereiding, materialen en administratie. 

Coaching van kinderen in groepsverband
  • Training 'Stevig Op Stap': € 240,-
     6 bijeenkomsten, inclusief materiaal en 1 ouderbijeenkomst.
     
Coaching van professionele begeleiders
Dit omvat het invullen van de PCM vragenlijst, een map met inzicht in jouw persoonlijkheidshuis en 2 coachgesprekken: € 395,-

Workshop Op Stap 
Dit omvat een workshop van 2 uur over het inzetten van het spel  'Op Stap!'
€ 125,- (exclusief spel) en € 200,- (inclusief spel). 

Maatwerk
Basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen een aanvraag indienen voor werken met kinderen of professionele begeleiders op maat. 
Offerte op aanvraag.

Beroepsverenigingen
Het Centrum voor Kindercoaching is aangesloten bij:
  • Adiona: Beroepsorganisatie voor Kindercoaches
  • PCN: Process Communication Nederland
  • LBRT: Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers