Centrum voor Kindercoaching - Omdat ze het waard zijn!
Coaching voor kinderen
 
Coaching op emotioneel gebied zoals het omgaan met gevoelens van onzekerheid, boosheid, verdriet of (faal)angst. Het kind krijgt meer inzicht in zijn of haar manier van denken, voelen en doen. De coaching draagt bij aan een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Het spel 'Op Stap' geeft veel positieve bagage voor de toekomst. Klik voor meer informatie over de workshop aan de zijkant.

Coaching op sociaal gebied zoals positief omgaan met anderen en voor jezelf opkomen. Het kind leert bewuster omgaan met zijn of haar houding en manier van reageren. De training 'Stevig Op Stap' bevordert zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid. Klik voor meer informatie op 'Stevig Op Stap' aan de zijkant. 

Remedial teaching op leergebied zoals lezen, spelling of rekenen. Er wordt gekeken welke aanpak bij het kind het meest effectief is. Wat is een handige leerstrategie? 'Ik leer leren' is een programma voor leerlingen van groep 7 en 8 waarbij ze ontdekken hoe ze makkelijker en efficiënter kunnen leren. 

Coaching voor begeleiders

Process Communication is een krachtig model voor persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie met anderen. Het geeft waardevolle inzichten om het gedrag van jezelf en anderen beter te begrijpen. Klik voor meer informatie op 'Process Communication' aan de zijkant. 

Maatwerk
Basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen ook een aanvraag indienen voor werken met kinderenen of professionele begeleiders op maat.