Centrum voor Kindercoaching - Omdat ze het waard zijn!
Privacybeleid

  • U kunt de website www.centrumvoorkindercoaching.nl bezoeken zonder persoonsgegevens door te geven. Deze website gebruikt ook geen cookies.

  • Het Centrum voor Kindercoaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  • Het Centrum voor Kindercoaching behandelt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zal uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. 

  • De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. U wordt geïnformeerd over de gegevens die worden verzameld en met welk doel.

  • Bij de intake wordt u geïnformeerd over het register van verwerkingsactiviteiten. Hierin staat beschreven op welke wijze wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens en wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).